Socialstyrelsen

Termbanken


Term: merkostnad
Termstatus: rekommenderad
Definition: (inom läkemedelsstatistiken:) skillnaden mellan det pris som patient betalar för förskriven läkemedelsprodukt och priset för ett föreslaget utbytbart läkemedel när patienten inte accepterar bytet
Beslutad: Senast beslutad 2006
Anmärkning: Om läkaren har kryssat i fältet får inte bytas ut, sign. uttas ingen merkostnad.
Ämnesområde: Läkemedel