Socialstyrelsen

Termbanken


Term: områdeskod
Termstatus: rekommenderad
Definition: kodsystem som definierats för indelning av invånare i ett område
Beslutad: Senast beslutad 2006
Anmärkning: Landstingens kodsystem ser olika ut beroende på behovet av att indela befolkningen i listningsområde, betjäningsområde etc.
Ämnesområde: Personuppgifter