Socialstyrelsen

Termbanken


Term: OTC-försäljning
Termstatus: rekommenderad
Definition: försäljning av läkemedel utan recept
Beslutad: Senast beslutad 2006
Anmärkning: OTC står för over the counter.
Ämnesområde: Läkemedel