Socialstyrelsen

Termbanken


Term: parallelldistribuerat läkemedel
Termstatus: rekommenderad
Jämför: parallellimporterat läkemedel
Definition: läkemedelsprodukt, godkänd av EU-kommissionen, som importerats till Sverige vid sidan av läkemedelstillverkarens avtalade import- eller försäljningskanaler
Beslutad: Senast beslutad 2006
Anmärkning: Läkemedelsprodukten godkänns genom en central procedur, dvs. alla EU-länder (i detta sammanhang räknas även Norge och Island) berörs av godkännandet. EMEA (European Medicines Evaluation Agency) rekommenderar produkten för godkännande av kommissionen. Godkänd svensk text trycks på en etikett som sätts på den utländska förpackningen.

En produkt får parallelldistribueras till Sverige oavsett om den marknadsförs i Sverige eller inte.
Ämnesområde: Läkemedel