Socialstyrelsen

Termbanken


Term: parallellimporterat läkemedel
Termstatus: rekommenderad
Jämför: parallelldistribuerat läkemedel
Definition: läkemedelsprodukt, godkänd av Läkemedelsverket, som importerats till Sverige vid sidan av läkemedelstillverkarens avtalade import- eller försäljningskanaler
Beslutad: Senast beslutad 2006
Anmärkning: Läkemedelsprodukten godkänns genom någon av följande procedurer.

Nationell procedur, där endast Sverige berörs av godkännandet.

Ömsesidig eller decentraliserad procedur, där minst två EU-länder (i detta sammanhang räknas även Norge och Island) berörs av godkännandet.

En produkt får parallellimporteras till Sverige oavsett om den marknadsförs i Sverige eller inte.
Ämnesområde: Läkemedel