Socialstyrelsen

Termbanken


Term: prevalenstal
Termstatus: rekommenderad
Jämför: incidenstal
Definition: (inom läkemedelsstatistiken:) andel av befolkningen som behandlas med en viss läkemedelsprodukt vid ett givet tillfälle
Beslutad: Senast beslutad 2006
Anmärkning: Anges i procent.
Ämnesområde: Läkemedel