Socialstyrelsen

Termbanken


Term: receptbelagt läkemedel
Termstatus: rekommenderad
Jämför: dosrecept
Definition: läkemedel som efter beslut av Läkemedelsverket endast får lämnas ut från apotek mot recept eller rekvisition
Beslutad: Senast beslutad 2006
Ämnesområde: Läkemedel