Socialstyrelsen

Termbanken


Term: rikslicens
Termstatus: rekommenderad
Definition: licens som omfattar hela rikets behov av en viss läkemedelsprodukt för vilken ingen part erhållit godkännande för försäljning, men som tillverkas och lagerhålls av Apotekets produktion och laboratorier
Beslutad: Senast beslutad 2006
Anmärkning: En del av det förskrivna extempore-sortimentet har standardiserats till s.k. lagerberedningar.

Rikslicens kan beviljas för lagerberedningar som tillverkas i mer än 1 000 förpackningar per år eller i den mängd som Läkemedelsverket beslutar för varje enskilt läkemedel. Rikslicens kan meddelas under förutsättning att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och inte kan ersättas av befintligt godkänt läkemedel eller av industriellt tillverkat läkemedel tillgängligt på licens. Lagerberedning kan erhålla rikslicens antingen som receptfritt eller receptbelagt läkemedel.
Ämnesområde: Läkemedel