Socialstyrelsen

Termbanken


Term: riksslask
Termstatus: rekommenderad
Definition: del av landstingens läkemedelskostnad som ej kan fördelas på län, kommun eller församling då personnummer är ogiltigt eller saknas vid expedieringstillfället
Beslutad: Senast beslutad 2006
Anmärkning: Riksslasken fördelas på landsting eller region efter folkmängd sedan 1998.
Ämnesområde: Läkemedel