Socialstyrelsen

Termbanken


Term: solidarisk läkemedelsfinansiering
Termstatus: rekommenderad
Definition: system för att fördela läkemedelskostnaden för geografiskt snedfördelade sjukdomar
Beslutad: Senast beslutad 2006
Anmärkning: Statsbidrag för solidariskt finansierade läkemedel betalas efter föregående års användning. Fakturering sker av den verkliga kostnaden till respektive landsting av dessa läkemedel.

Princip för finansiering av
- blödarpreparat, dvs. läkemedel med ATC-kod B02BD
- Cerezyme (läkemedel mot Gauchers sjukdom), läkemedel med ATC-kod A16AB02
- HIV-läkemedel, läkemedel med ATC-kod J05AE (proteashämmare; J05AF (nukleosidanaloger); J05AG (icke-nukleosidanaloger).
Ämnesområde: Läkemedel