Socialstyrelsen

Termbanken


Term: specialutbildningskod
Termstatus: rekommenderad
Jämför: förskrivarkategorikod
utbildningskod
yrkeskod
Definition: kod från förskrivarregistret för läkares specialistkompetens
Beslutad: Senast beslutad 2006
Anmärkning: Uppgifterna från förskrivarregistret hämtas från Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP).
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård