Socialstyrelsen

Termbanken


Term: startförpackning
Termstatus: rekommenderad
Jämför: upptrappningsförpackning
Definition: minsta förpackningsstorlek av en viss läkemedelsprodukt som en patient får för att prova ett läkemedel
Beslutad: Senast beslutad 2006
Anmärkning: Syftet med startförpackningen är att ge patienten möjlighet att testa läkemedlets effekt och att se om patienten tål läkemedlet. Startförpackning kan endast anges på recept som gäller för fortsatt behandling.

Startförpackningen får avse högst en månads förbrukning.

Startförpackning kallades tidigare för provförpackning.
Ämnesområde: Läkemedel