Socialstyrelsen

Termbanken


Term: upptrappningsförpackning
Termstatus: rekommenderad
Definition: förpackning som används vid upptrappning av dosering av en läkemedelsprodukt
Beslutad: Senast beslutad 2006
Anmärkning: Upptrappningsförpackningen kan t.ex. innehålla tabletter av olika styrkor och syftet är att tablettstyrkan ska trappas upp. Syftet kan också vara att antalet tabletter eller doseringstillfällen trappas upp.

Detta kallades tidigare för startförpackning. En annan term som ibland används är titrerförpackning.
Ämnesområde: Läkemedel