Socialstyrelsen

Termbanken


Term: utbildningskod
Termstatus: rekommenderad
Jämför: förskrivarkategorikod
specialutbildningskod
yrkeskod
Definition: kod från förskrivarregistret för klassificering av utbildning inom hälso- och sjukvård
Beslutad: Senast beslutad 2006
Anmärkning: Sammanställs av SCB. Se förteckning över svensk utbildningsnomenklatur (SUN).

Uppgifterna från förskrivarregistret hämtas från Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP).
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård