Socialstyrelsen

Termbanken


Term: PEG
Termstatus: tillåten
Synonymer: perkutan endoskopisk gastrostomi
Definition: kort sond genom bukväggen till magsäcken som används för enteral nutrition
Källa till definition: Baserad på Terminologi nutrition, Dietisternas Riksförbund, 2010-04-13
Beslutad: Beslutad 2011
Ämnesområde: Nutrition