Socialstyrelsen

Termbanken


Term: yrkeskod
Termstatus: rekommenderad
Jämför: specialutbildningskod
utbildningskod
förskrivarkategorikod
Definition: kod från förskrivarregistret för yrkeskategori
Beslutad: Senast beslutad 2006
Anmärkning: Följande yrkeskategorier gäller: LK = läkare; BM = barnmorska; SJ = sjuksköterska; TL = tandläkare; TH = tandhygienist.

Uppgifterna från förskrivarregistret hämtas från Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP).
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård