Socialstyrelsen

Termbanken


Term: ägarform
Termstatus: rekommenderad
Definition: se anmärkning
Beslutad: Senast beslutad 2006
Anmärkning: Följande ägarformer är relevanta inom läkemedelsstatistikens område:
- landsting
- kommun
- statlig
- privat; vårdcentral
- privat, enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
- privat, utan offentlig finansiering
- kommunförbund
- övrigt
Ämnesområde: Läkemedel