Socialstyrelsen

Termbanken


Term: råd och stöd
Termstatus: tillåten
Synonymer: rådgivning och annat personligt stöd
Definition: se anmärkning
Beslutad: Senast beslutad 2016
Anmärkning: Rådgivning och annat personligt stöd ges som LSS-insats av bl.a. kurator, psykolog, dietist, sjukgymnast, talpedagog, logoped, arbetsterapeut eller förskolekonsulent.

Rådgivning och annat personligt stöd innebär enligt LSS expertstöd av rådgivande och allmänt stödjande art som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionsnedsättningar.
Diagram: Insatser
Ämnesområde: Insatser