Socialstyrelsen

Termbanken


Term: objektanställning
Termstatus: rekommenderad
Jämför: anhöriganställd
Definition: anställning för att utföra service eller omvårdnad till namngiven person
Beslutad: Senast beslutad 2006
Anmärkning: Anställningen upphör när personens behov inte längre kvarstår.
Ämnesområde: Insatser