Socialstyrelsen

Termbanken


Term: förebyggande hälso- och sjukvård
Termstatus: rekommenderad
Jämför: hälso- och sjukvård
Synonymer: förebyggande behandling
Definition: åtgärder som syftar till att bevara god hälsa, förhindra uppkomst av sjukdom, skada eller försämrat hälsotillstånd
Beslutad: Senast beslutad 2006
Anmärkning: Förebyggande hälso- och sjukvård kan vara riktad mot en enskild individ, en grupp eller hela befolkningen.

Exempel: förebyggande behandling, hälsoundersökningar, information.
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård