Socialstyrelsen

Termbanken


Term: förebyggande behandling
Termstatus: avrådd
Kommentar: Förebyggande behandling är en typ av förebyggande hälso- och sjukvård. Termen förebyggande behandling är därför avrådd för detta begrepp.
Synonymer: förebyggande hälso- och sjukvård
Definition: åtgärder som syftar till att bevara god hälsa, förhindra uppkomst av sjukdom, skada eller försämrat hälsotillstånd
Beslutad: Senast beslutad 2006
Anmärkning: Förebyggande hälso- och sjukvård kan vara riktad mot en enskild individ, en grupp eller hela befolkningen.

Exempel: förebyggande behandling, hälsoundersökningar, information.
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård