Socialstyrelsen

Termbanken


Term: vägledning
Termstatus: rekommenderad
Jämför: coachning
rådgivning
individuellt inriktad insats
Definition: (inom socialtjänst:) individuellt inriktad insats i form av information, kunskap och motivation som syftar till att ge den enskilde underlag för beslut i en valsituation och som ges vid enstaka tillfällen
Källa till definition: Baserad på TNC:s definition av arbetsvägledning i Ordlista för arbetslivsinriktad rehabilitering, TNC 97, 1995
Beslutad: Senast beslutad 2016
Anmärkning: Inom socialtjänsten är vägledning ett exempel på en insats som ges utöver ekonomiskt bistånd för att den enskilde ska bli självförsörjande.

Exempel på vägledning är studievägledning, yrkesvägledning.
Ämnesområde: Allmänna begrepp