Socialstyrelsen

Termbanken


Term: vård och omsorg
Termstatus: rekommenderad
Definition: åtgärder och insatser till enskilda personer gällande socialtjänst, stöd och service till funktionshindrade samt hälso- och sjukvård enligt gällande lagar
Beslutad: Senast beslutad 2006
Ämnesområde: Vård och omsorg