Socialstyrelsen

Termbanken


Term: jourhem
Termstatus: rekommenderad
Jämför: LVM-hem
hem för vård eller boende
familjehem
Definition: (inom socialtjänsten:) enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden eller motsvarande tar emot barn och ungdomar för tillfällig vård och fostran och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt
Beslutad: Senast beslutad 2013
Anmärkning: Ett jourhem ska vara lika väl utrett som ett familjehem men har ett generellt tillstånd att ta emot barn och ungdomar för tillfälliga placeringar i främst akuta situationer. Jourhem är i allmänhet kontrakterade av en eller flera kommuner.

Använd av tydlighetsskäl uttrycket insatsen jourhem i stället för enbart jourhem om det är insatsen som avses.
Diagram: Boende
Ämnesområde: Insatser