Socialstyrelsen

Termbanken


Term: väntetid till första vårdkontakt
Termstatus: rekommenderad
Definition: se anmärkning
Beslutad: Senast beslutad 2006
Anmärkning: tid som patienten väntar från beslutad vårdbegäran till dess att första vårdkontakt sker
Ämnesområde: Vårdkontakter