Socialstyrelsen

Termbanken


Term: personskadehändelse
Termstatus: rekommenderad
Definition: skadehändelse där personskador uppstår
Beslutad: Senast beslutad 2007
Anmärkning: Orsaken till personskadehändelsen kan vara antingen avsiktlig eller oavsiktlig.
Ämnesområde: Katastrofmedicin