Socialstyrelsen

Termbanken


Term: abort
Termstatus: rekommenderad
Definition: avbrytande av graviditet
Beslutad: Senast beslutad 2007
Anmärkning: Man skiljer mellan kirurgisk abort och medicinsk abort.

Vid kirurgisk abort avbryts graviditeten genom instrumentell utrymning av livmodern.

Vid medicinsk abort avbryts graviditeten genom läkemedelsbehandling. Medicinsk abort kan även benämnas farmakologisk abort.
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård