Socialstyrelsen

Termbanken


Term: patient
Termstatus: rekommenderad
Jämför: drabbad
Definition: person som erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård
Beslutad: Senast beslutad 2007
Anmärkning: I den nationella statistiken räknas inte ledsagare och nyfött friskt barn som patient.
Diagram: Roller
Ämnesområde: Roller