Socialstyrelsen

Termbanken


Term: telefonkontakt
Termstatus: tillåten
Jämför: distanskontakt
Synonymer: distanskontakt via telefon
Definition: Definition saknas, se anmärkningen till distanskontakt.
Beslutad: Senast beslutad 2017
Ämnesområde: Vårdkontakter