Socialstyrelsen

Termbanken


Term: akutbil
Termstatus: rekommenderad
Jämför: ambulans
Definition: bil bemannad med hälso- och sjukvårdspersonal och försedd med medicinteknisk utrustning, och som saknar transportkapacitet för sjuka eller skadade
Beslutad: Senast beslutad 2007
Anmärkning: Hälso- och sjukvårdspersonalen i akutbilarna har hög medicinsk kompetens. Specialutbildad sjuksköterska och/eller läkare ingår.
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård