Socialstyrelsen

Termbanken


Term: hälsa
Termstatus: rekommenderad
Jämför: hälsoproblem
hälsotillstånd
ohälsa
Definition: fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte endast frånvaro av sjukdom eller skada
Källa till definition: Baserad på WHO:s definition av hälsa
Beslutad: Senast beslutad 2016
Anmärkning: Definitionen visar att hälsa kan stå för både ett allmänt positivt välbefinnande och en motsats till sjukdom: ”vara vid hälsa, vara frisk”. Men observera att hälsa också används i flera andra betydelser i allmänspråket men också inom vård och omsorg. Det innebär att om man vill vara precis måste man tydliggöra vilken betydelse som avses. Även i sammansättningar, som i till exempel hälsoproblem, hälsotillstånd, ohälsa, får hälsa sin betydelse utifrån sammanhanget.
Ämnesområde: Vård och omsorg