Socialstyrelsen

Termbanken


Term: beredskapsläge
Termstatus: rekommenderad
Jämför: förstärkningsläge
katastrofläge
stabsläge
särskild sjukvårdsledning
Definition: se anmärkning
Beslutad: Senast beslutad 2007
Anmärkning: Vid allvarlig händelse måste hälso- och sjukvården ha en organisation som kan anpassas till uppgiften. För att detta ska vara möjligt bör hälso- och sjukvården gradvis kunna anpassa sin förmåga och kapacitet utifrån ett normalläge.

Inom hälso- och sjukvården finns tre fastställda beredskapslägen: stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge.

Stabsläge innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen.

Förstärkningsläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner.

Katastrofläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner.
Ämnesområde: Katastrofmedicin