Socialstyrelsen

Termbanken


Term: första hjälpen
Termstatus: rekommenderad
Jämför: förstahandsutrustning
Definition: åtgärder som omedelbart måste vidtas för att upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner
Beslutad: Senast beslutad 2007
Anmärkning: Första hjälpen kan utföras av såväl hälso- och sjukvårdspersonal som av lekman.
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård