Socialstyrelsen

Termbanken


Term: förstahandsutrustning
Termstatus: rekommenderad
Definition: sjukvårdsutrustning som bärs individuellt och som innehåller sjukvårdsmaterial anpassat för att kunna utföra prehospital akutsjukvård
Beslutad: Senast beslutad 2007
Anmärkning: Förstahandsutrustningen är utformad och förpackad så att den medger arbete och förflyttning i och genom trånga eller i övrigt svåra miljöer.
Ämnesområde: Katastrofmedicin