Socialstyrelsen

Termbanken


Term: förstärkningsläge
Termstatus: rekommenderad
Jämför: katastrofläge
stabsläge
beredskapsläge
Definition: (inom katastrofmedicinsk beredskap:) beredskapsläge som innebär att en särskild sjukvårdsledning vidtar åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner
Beslutad: Senast beslutad 2007
Anmärkning: Vilka åtgärder som vidtas för att stärka viktiga funktioner anpassas efter den inträffade händelsen.
Ämnesområde: Katastrofmedicin