Socialstyrelsen

Termbanken


Term: hälso- och sjukvårdspersonal
Termstatus: rekommenderad
Jämför: vårdgivare
Synonymer: vårdgivare
Definition: person eller personer som i sitt yrke utför hälso- och sjukvård
Beslutad: Senast beslutad 2007
Anmärkning: Hälso- och sjukvårdspersonal är oftast anställd av en vårdgivare.

En vårdgivare kan ha anställd hälso- och sjukvårdspersonal, och ibland, som t.ex. för enskild näringsidkare, kan rollerna sammanfalla.
Diagram: Roller
Bilagor: http://termbank.socialstyrelsen.se/docs/HoSpers.pdf
Ämnesområde: Roller