Socialstyrelsen

Termbanken


Term: ilastningsplats
Termstatus: rekommenderad
Jämför: hämtplats
Definition: (inom katastrofmedicinsk beredskap:) plats där patient lastas i ambulans för transport till vårdenhet
Beslutad: Senast beslutad 2007
Anmärkning: Ilastningsplats och hämtplats kan vara samma.
Ämnesområde: Katastrofmedicin