Socialstyrelsen

Termbanken


Term: krisberedskap
Termstatus: rekommenderad
Definition: beredskap för att kunna förebygga, motstå och hantera krissituationer
Beslutad: Senast beslutad 2007
Anmärkning: Krisberedskap upprätthålls genom utbildning, övning och andra åtgärder samt genom den organisation och de strukturer som skapas före, under och efter en kris.
Ämnesområde: Katastrofmedicin