Socialstyrelsen

Termbanken


Term: katastrofläge
Termstatus: rekommenderad
Jämför: förstärkningsläge
stabsläge
beredskapsläge
Definition: beredskapsläge som innebär att en särskild sjukvårdsledning vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner
Beslutad: Senast beslutad 2007
Anmärkning: Vilka åtgärder som vidtas för att stärka viktiga funktioner anpassas efter den inträffade händelsen.
Ämnesområde: Katastrofmedicin