Socialstyrelsen

Termbanken


Term: katastrofsjukvårdsenhet
Termstatus: rekommenderad
Jämför: tilläggsutrustning
kringutrustning
Definition: flyttbar enhet som innehåller kringutrustning och/eller tilläggsutrustning
Beslutad: Senast beslutad 2007
Anmärkning: Ibland ingår både kringutrustning och tilläggsutrustning i samma enhet, ibland är det olika enheter för respektive utrustning. Benämningen på dessa enheter kan variera.
Ämnesområde: Katastrofmedicin