Socialstyrelsen

Termbanken


Term: kringutrustning
Termstatus: rekommenderad
Jämför: förstahandsutrustning
tilläggsutrustning
Definition: (inom katastrofmedicinsk beredskap:) utrustning utöver förstahandsutrustning och tilläggsutrustning som behövs för prehospital akutsjukvård
Beslutad: Senast beslutad 2007
Anmärkning: Exempel på kringutrustning är tält, elverk, värmeaggregat och belysningssatser.
Ämnesområde: Katastrofmedicin