Socialstyrelsen

Termbanken


Term: ledningsplats
Termstatus: rekommenderad
Definition: plats varifrån ledning utövas
Beslutad: Senast beslutad 2007
Ämnesområde: Katastrofmedicin