Socialstyrelsen

Termbanken


Term: prioritetsmarkering
Termstatus: rekommenderad
Jämför: skadekort
Definition: markering som anger prioritet för omhändertagande av drabbad vid personskadehändelse i ett skadeområde
Beslutad: Senast beslutad 2007
Ämnesområde: Katastrofmedicin