Socialstyrelsen

Termbanken


Term: katastrofmedicinsk kommitté
Termstatus: rekommenderad
Definition: kommitté som har till uppgift att vara samordnande, rådgivande och planerande inom den katastrofmedicinska beredskapen
Beslutad: Senast beslutad 2007
Anmärkning: Katastrofmedicinsk kommitté kan förekomma på både lokal och regional nivå.
Ämnesområde: Katastrofmedicin