Socialstyrelsen

Termbanken


Term: sjukvårdsinsats
Termstatus: rekommenderad
Definition: se anmärkning
Beslutad: Senast beslutad 2007
Anmärkning: Termen sjukvårdsinsats används för att skilja mellan olika insatser, såsom polisinsats och räddningstjänstinsats.
Ämnesområde: Katastrofmedicin