Socialstyrelsen

Termbanken


Term: skadepanorama
Termstatus: rekommenderad
Definition: samlad bild över konsekvenserna efter en skadehändelse
Beslutad: Senast beslutad 2007
Anmärkning: Ett skadepanorama kan t.ex. vara en samlad bild över hur fördelningen av olika typer av personskador, fysiska och psykiska, ser ut vid en skadehändelse.
Ämnesområde: Katastrofmedicin