Socialstyrelsen

Termbanken


Term: stab
Termstatus: rekommenderad
Definition: grupp tillsatt utifrån kompetenser som krävs för att lösa en viss uppgift och som utgör ledningsstöd åt chef
Beslutad: Senast beslutad 2007
Anmärkning: Vid arbete inom en särskild sjukvårdsledning avses med stabschef den person som leder stabens arbete med att ta fram underlag för överordnad chefs beslut.
Ämnesområde: Roller