Socialstyrelsen

Termbanken


Term: stabschef
Termstatus: rekommenderad
Definition: person som leder en stabs arbete
Beslutad: Senast beslutad 2007
Anmärkning: Vid arbete inom en särskild sjukvårdsledning avses med stabschef den person som leder stabens arbete med att ta fram underlag för överordnad chefs beslut.
Ämnesområde: Roller