Socialstyrelsen

Termbanken


Term: stabsläge
Termstatus: rekommenderad
Jämför: beredskap
förstärkningsläge
katastrofläge
beredskapsläge
Definition: beredskapsläge som innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen
Beslutad: Senast beslutad 2007
Ämnesområde: Katastrofmedicin