Socialstyrelsen

Termbanken


Term: tilläggsutrustning
Termstatus: rekommenderad
Jämför: förstahandsutrustning
Definition: (inom katastrofmedicinsk beredskap:) sjukvårdsutrustning som utgör förstärkning och komplement till förstahandsutrustningen
Beslutad: Senast beslutad 2007
Ämnesområde: Katastrofmedicin